Algemene Voorwaarden Projectkoor Brabant

Dit is de website van Projectkoor Brabant. Projectkoor Brabant is een initiatief van Stichting Brabant Opera (KvK 55976794). Projectkoor Brabant heeft als postadres Kleine Haan 41 4847 KR Teteringen en is bereikbaar via projectkoorbrabant@gmail.com.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website, inclusief de online kaartverkoop. Bij het gebruik of het bezoeken van onze site, bent u gehouden om u aan deze voorwaarden te conformeren. Projectkoor Brabant behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de site.

Als u handelt in strijd met de voorwaarden, kan Projectkoor Brabant u van toekomstig gebruik uitsluiten en / of juridische stappen tegen u ondernemen.

 

Intellectueel eigendom (disclaimer)

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Projectkoor Brabant is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken voor publicatie anders dan onder bronvermelding van Projectkoor Brabant. Het intellectueel eigendom berust bij Projectkoor Brabant.

Projectkoor Brabant streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Projectkoor Brabant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Privacy

Projectkoor Brabant respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er uiterste zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Wij zullen de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt bij een bestelling nooit aan derden ter beschikking stellen. Wij slaan deze persoonlijke informatie op in het bestelsysteem zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, woonplaats, postcode en telefoonnummer. Als u kaarten voor voorstellingen bestelt, gebruiken wij deze gegevens om uw identiteit te kunnen controleren, mocht u uw kaarten zijn kwijtgeraakt.

Betalingen worden verricht via het iDeal-systeem. Dit is een beveiligde omgeving waarop u normaal ook uw online bankierbetalingen verricht. Wij maken voor iDEAL gebruik van de diensten van Mollie. Mollie heeft een vergunning van de Nederlandse Bank. Via Mollie kunnen wij zien met welk rekeningnummer u heeft betaald.

Na afloop van de voorstelling worden al uw bestelgegevens uit ons verkoopsysteem verwijderd. Uw naam en e-mailadres bewaren we om u zo nu en dan een e-mail te kunnen sturen. Als u geen e-mails meer wilt ontvangen kunt u zich eenvoudig afmelden door dit te melden aan projectkoorbrabant@gmail.com.

 

Toegangskaarten

Als toegangskaart voor een concert wordt uitsluitend aangemerkt: de e-mail met de factuur en het bestelnummer. De toegangskaarten worden direct na de betaling via e-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Gebruik bij het maken van uw bestelling altijd een juist e-mailadres. U bent zelf verantwoordelijk dat het e-mailadres nog e-mail kan ontvangen. U moet de toegangskaarten geprint meenemen naar het concert, of u laat deze zien op uw mobiele telefoon. U bent zelf verantwoordelijk voor mogelijk misbruik van uw toegangskaarten.

Bij aankoop van entreebewijzen voor optredens van Projectkoor Brabant is geen retourrecht en / of teruggave van betalingen mogelijk, tenzij Projectkoor Brabant daartoe expliciet besluit.

Projectkoor Brabant heeft het recht om een concert te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt, zullen wij ervoor zorgen dat u uw betaling zo spoedig mogelijk terugkrijgt. Als een voorstelling wordt geannuleerd of verschoven, zal Projectkoor Brabant u daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis stellen. Wij kunnen echter niet 100% garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en zijn niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

Deze pagina Algemene Voorwaarden is opgesteld op 1 oktober 2022.